Disclaimer

Disclaimer

English version: below

Privacy Statement

Deze website (hierna te noemen “Website”) wordt gebruikt door Keygene N.V. (“KeyGene”) en haar dochterondernemingen.

 

Inschrijven Nieuwsbrief

Via onze website kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Voor de inschrijving maken wij gebruik van een dubbele opt-in procedure, dit houdt in dat u na registratie de aanmelding dient te bevestiging via de link in uw inbox. Uw e-mailadres wordt met uw toestemming toegevoegd aan onze lijst van abonnees. U gegevens blijven op deze lijst staan totdat u uw abonnement opzegt. U kunt dit abonnement op ieder moment opzeggen door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief. Wij behouden daarna uw e-mailadres op onze blokkeerlijst zodat u achteraf niet per ongeluk opnieuw wordt toegevoegd aan onze lijst van abonnees. Dit is een standaard feature van onze maildienstverlener MailChimp.

 

Gebruik maken van contactformulieren

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of berichten sturen. In het kader van dit formulier vragen wij u om ons de volgende gegevens te verstrekken:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • telefoonnummer;

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de informatie die u via het contactformulier hebt verstrekt uitsluitend voor het verwerken van uw specifieke vraag of bericht. De grondslag voor deze verwerking is uw toestemming.

 

Solliciteren via Website

Indien u bij KeyGene solliciteert, verwerken wij voor de afhandeling van uw sollicitatie de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats);
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);
 • Bankrekeningnummer en gegevens reiskosten (afstand woon-werkverkeer);
 • Nationaliteit, geboortedatum;
 • Beschikbaarheid, CV en arbeidsverleden, opleidingshistorie (kopieën diploma’s, certificaten, getuigschriften), motivatiebrief;
 • Referenties, gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is, aantekeningen sollicitatiegesprekken en schriftelijke communicatie met sollicitant;
 • Waar relevant voor de openstaande vacature; assessmentrapportage en drijfverenprofiel.

 

Waarvoor verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Werving en selectie;
 • De beoordeling van de geschiktheid voor een functie die bij KeyGene vacant is of kan komen;
 • De afhandeling van de door u gemaakte onkosten;
 • Interne controle en bedrijfsbeveiliging;
 • Verbetering van de sollicatieprocedure;
 • Behandelen van vragen, opmerkingen en klachten;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen.

 

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die u voor uw sollicitatie aan KeyGene verstrekt worden tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Indien u hiervoor toestemming geeft, houden wij uw persoonsgegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure in de portefeuille. Dit geeft ons de mogelijkheid om u voor eventuele toekomstige vacatures bij KeyGene te benaderen. U krijgt voor het einde van deze termijn een e-mail van ons met het verzoek om uw gegevens te updaten indien u nog langer in ons bestand wil blijven. Indien u daarvoor kiest, zullen wij uw geactualiseerde gegevens wederom één jaar in portefeuille houden en voor afloop van die termijn de hiervoor omschreven procedure herhalen. Zo kunt u steeds zelf bepalen of u nog in portefeuille wil blijven en beschikt KeyGene over uw actuele gegevens. Wanneer u in dienst treedt bij KeyGene zullen uw persoonsgegevens onderdeel worden van uw personeelsdossier.  

 

Overdracht van gegevens voor verwerking door derden

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens zullen we in sommige gevallen een beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners. Deze dienstverleners worden door ons op zorgvuldige wijze gekozen. In overeenstemming met de tussen KeyGene en deze dienstverleners gesloten verwerkersovereenkomsten zullen zij enkel persoonsgegevens verwerken op en in overeenstemming met onze instructies.

 

Uw privacy rechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door KeyGene:

 • het recht om te verzoeken of wij persoonsgegevens van uw verwerken en indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (“recht op vergeteldheid”);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructueerde, gangbare en machineleesbare vorm (“recht op dataportibiliteit”).

Om uw rechten uit te oefenen of indien u vragen heeft over de wijze waarop KeyGene met uw persoonsgegevens omgaat, kunt contact met ons opnemen via privacy@keygene.com of per post via:

Keygene N.V., Agro Business Park 90, 6708 PW Wageningen, +31317466866, privacy@keygene.com

Om te voorkomen dat wij informatie aan een verkeerde persoon verstrekken, kunnen wij u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. Wij zullen u in beginsel uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zullen wij u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zullen wij u uitleggen waarom. Wanneer u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, dan zullen wij dit verzoek altijd respecteren. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door KeyGene, dan proberen wij hier graag samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u in een ander land van de Europese Economische Ruimte woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

 

Wijzigingen

Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 21 juni 2019. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen en zullen steeds de meest recente versie van dit Privacy Statement op onze website plaatsen. Indien er sprake is van substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven wij er naar om deze betrokkenen hierover direct te informeren. 

 

English disclaimer, to be extended

General

By accessing this website or using the information in this website, you accept these terms and conditions. Therefore, please read the following terms and conditions carefully. In this website the words “KeyGene”, “Group”, “we”, “our” or “us” refer to Keygene N.V. and/or any of its business units, affiliates and subsidiaries. This website and the information contained therein are the property of KeyGene. Keygene may, at any time, amend and/or update these terms and conditions, the content of this website and/or its products and services as referred to in this website, without any notice. Access of this website and/or use of the information on this website implies your acceptance of these amendments and/or updates valid at the moment of access, so we recommend you to regularly review this legal notice.

Intellectual property rights

The KeyPoint®, KeyBase®, WGP™, KeySeeQ®, KeyGene® SNPSelect and Sequenced-Based Genotyping are covered by patents and/or patent applications owned by Keygene N.V. AFLP, CRoPS, KeyBase, KeyGene, KeyPoint, KeySeeQ, SNPWave and WGP are (registered) trademarks of Keygene N.V. in one or more territories in the world. All other products names, brand names or company names are used for identification purposes only, and may be (registered) trademarks of their respective owners.
All information, illustrations, images, video and audio on this website are protected by the copyright of KeyGene, unless otherwise stated.
No part of this website may be reproduced, copied, modified, distributed, transmitted, disseminated, sold, published or used in any form or by any means, without the prior written consent of KeyGene, although you may display, print, download and copy information from this website for your own personal, non-commercial and informational use only and provided that you acknowledge KeyGene as the owner and source of the information and that you inform the other party that it will be bound by these terms and conditions.
Except as expressly provided otherwise herein, nothing in these terms and conditions and/or on this website shall be construed as granting any right or license under any patent (application), trademark, copyright and/or any other (intellectual) property right, or to any technology, information and/or know-how of KeyGene or any third party.
Any other use of this website and/or the information contained therein requires the explicit prior written consent of KeyGene.

Information and disclaimer

KeyGene makes no representations and extends no warranties, either express or implied, and assumes no responsibility whatsoever, with respect to the suitability, completeness or accuracy of this website, the content or any part thereof. KeyGene expressly disclaims any representations or warranties of any kind, either express or implied, with respect to the performance, merchantability or fitness for a particular purpose of any data, information, product and/or service described in this website, including warranties with respect to infringement of any patent rights, license rights or other intellectual property rights of third parties.
The access and use of this website is at the user’s own risk. KeyGene does not warrant that this website is free from viruses or other harmful elements.
KeyGene assumes no liability for any and all damages (whether direct, indirect, special, consequential or incidental), losses, obligations, liabilities (including, without limitation, patent infringement and product liability), claims, actions or courses of action, encumbrances, costs and expenses, arising out of, based upon, in connection with or as a result of your access to, or inability to access, this website nor from your use of this website its content, or any part thereof.

Links

This website may contain links or references from or to other websites outside KeyGene’s control. KeyGene expressly disclaims any responsibility for the content of any such linked websites and KeyGene shall in no event be liable for the content of such websites. KeyGene provides these links for your convenience only.

Privacy and confidentiality

KeyGene undertakes to maintain your privacy when you visit our website.
By visiting our website some non-personally identifiable information may be collected automatically, such as I.P. addresses, the time spent on the website, the information searched and pages reviewed on the website. This information will be used to record and analyze visits and to monitor the usage of our website, which will allow us to improve our website and its content.
By submitting voluntarily your personal data to this website, you consent that KeyGene may store, process and/or use this data to send you information or feedback requested by you and to send you any other information from KeyGene such as press releases, newsletters, mailings, whether or not on a regular basis. If you do not want your personal data to be stored or processed or if you do not want to receive information from KeyGene, please do not submit it to us. If you want to be removed from the mailing list please send an e-mail to the KeyGene’s webmaster.
Any other information transmitted to this website, including suggestions, ideas and comments, will be treated as non-confidential and non-proprietary. KeyGene shall be free to use such information in any way or for any purpose.
This Privacy Statement does not cover linked websites, and KeyGene shall not be responsible for the privacy practices of these linked sites.

Governing law, jurisdiction

These terms and conditions shall be governed by and construed and interpreted in accordance with the laws of the Netherlands . All disputes, which may arise from or in connection with these terms and conditions or this website, and which cannot be solved in an amicable way, shall be exclusively submitted to the competent Dutch Court in the Netherlands.

Copyright © 2004-2013 Keygene N.V., all rights reserved.