Technician plant cell biology


Nederlands (English below)

Wij zijn op zoek naar een getalenteerde:

Technician plant cell biology

Vacaturenummer 22.009

Als lid van het KeyGene team werk je aan projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor de plantenveredeling. Je ervaring met weefselkweek, transformatietechnieken en moleculaire biologische technieken zullen helpen de kwaliteit van ons onderzoek verder te verbeteren.

Positie

Je belangrijkste taak is  het uitvoeren van wetenschappelijke experimenten in een project gebaseerde onderzoeksomgeving. Je plant en organiseert je eigen werk en werkt zowel zelfstandig als in een team. Het uitvoeren van celbiologische en weefselkweekwerkzaamheden, het opzetten van individuele projecten, dataproductie, kwaliteitscontrole en beknopt rapporteren aan de projectleider zijn je belangrijkste verantwoordelijkheden. Samen met andere experts in je team werk je aan verschillende projecten om ervoor te zorgen dat onderzoeksdoelen worden bereikt binnen de gestelde projectmijlpalen.

Jouw profiel

Vereist

 • Relevante opleiding op mbo niveau op het gebied van plantenbiotechnologie, plantenpathologie, plantencelbiologie of aanverwante gebieden
 • Ruime praktijkervaring met cel- en weefselkweek  en celbiologische technieken (bijv. via stage of werkgerelateerde ervaring)
 • Ervaring met moleculair biologische technieken (DNA, RNA, eiwit)
 • In staat om onafhankelijk en goed georganiseerd te werken in een snel veranderende professionele omgeving
 • Kwaliteitgericht en resultaatgericht
 • Teamspeler
 • Goede communicatieve vaardigheden in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk
 • Flexibele en proactieve werkhouding om doelstellingen te bereiken

Voorkeur

 • Ervaring met microscopiewerk
 • Ervaring met protoplast technologie

Wat wij bieden

KeyGene biedt een dynamische baan met een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden. Ons bedrijf is internationaal georiënteerd en biedt een innovatieve en ambitieuze werkomgeving.

 Meer informatie:

Heb je interesse in deze functie, upload dan je CV en motivatiebrief vóór 7 juni 2022 via het fomulier onderaan. 


English

KeyGene continues to strengthen its competitive position; therefore, we are looking for a skilled:

Technician plant cell biology

Vacancy number 22.009

As member of the KeyGene team, you will be working in projects, which contribute to the development of innovative technologies for plant breeding. Your experience with plant tissue culture and transformation techniques and molecular biological techniques will help to further improve the quality of our research.

Position

Your main task will be to execute scientific experiments in a project based research environment. You will plan, organize and work both autonomously as well as in teams. Performing cell biological and plant tissue culture work, set-up of individual projects, data production, quality control and concise reporting to the project leader are your major responsibilities. Together with other experts in your team you will work on different projects to ensure that research goals are met within the company’s project milestones.

Your profile

Required

 • Post-secondary vocational education (MBO) degree in the field of plant biotechnology, plant pathology, plant cell biology or related fields
 • Substantial hands-on expertise with plant tissue culture and cell biological techniques (e.g. internship or work related)
 • Experience with molecular biology techniques (DNA, RNA, protein)
 • Capable of working independently and well organized in a rapidly changing professional environment
 • Quality and result-oriented team player
 • Good communication skills in English both verbal and written
 • Flexible and pro-active working attitude to achieve objectives

Preferred

 • Experience with microscope work
 • Experience with protoplast technology

Our offer

KeyGene offers a dynamic job with a competitive salary and benefits in a vibrant, highly innovative and ambitious research company. You will be able to contribute to the company’s internationally recognized position in plant research. You will be located at KeyGene in Wageningen (The Netherlands), a worldwide renowned centre of agricultural research and innovation.

More information

Additional information can be obtained from Dr. Rik Op den Camp, Program Scientist, telephone +31 317 466866, email rca@keygene.com.

How to apply
If you are interested in this vacancy, please send us your letter of motivation and cv before June 7th, 2022, by using the form below: